Nghị định 78/2013/NĐ-CP Minh bạch tài sản, thu nhập

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 78/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 78/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (3 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 144 KB
 • Ngày Update: 19/07/2013
 • Lượt Download: 4.640

Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Xem thêm các thông tin về Nghị định 78/2013/NĐ-CP tại đây

Luật Công đoàn 2012 Luật Công đoàn 2012

Luật Công đoàn 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.348

Quyết định số 1049/QĐ-TTg Quyết định số 1049/QĐ-TTg Danh mục các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn

Quyết định số 1049/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.445

Công văn 1771/BGTVT-PC Công văn 1771/BGTVT-PC Về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô

Công văn 1771/BGTVT-PC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Nghị định về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn Nghị định về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

Nghị định về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND Quyết định 09/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân Thành phố

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107
Xem thêm Hành chính