Nghị định số 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 03/2014/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 03/2014/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 41 KB
 • Ngày Update: 22/01/2014
 • Lượt Download: 1.307

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 03/2014/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 295/QĐ-TTG Quyết định số 295/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"

Quyết định số 295/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 166

Nghị định 17/2013/NĐ-CP Nghị định 17/2013/NĐ-CP Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 17/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.928

Công văn 2811/BNN-TCCB Công văn 2811/BNN-TCCB Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2811/BNN-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ Hướng dẫn triển khai chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2012

Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Công văn 4648/2012/LĐTBXH-LĐTL Công văn 4648/2012/LĐTBXH-LĐTL Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Công văn 4648/2012/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73
Xem thêm Lao động - Tiền lương