Nghị định số 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 03/2014/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 03/2014/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 41 KB
 • Ngày Update: 22/01/2014
 • Lượt Download: 1.308

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 03/2014/NĐ-CP tại đây

Công văn 6891/2012/TCHQ-TCCB Công văn 6891/2012/TCHQ-TCCB Chi trả trợ cấp thôi việc do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6891/2012/TCHQ-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Nghị định số 107/2010/NĐ-CP Nghị định số 107/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 107/2010/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 107/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 66 KB
 • Tìm thêm: mức lương tối thiểu vùng tải Nghị định số 107-2010-NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100

Nghị định 60/2013/NĐ-CP Nghị định 60/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định 60/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.905

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 220

Công văn 3259/VPCP-KTN Công văn 3259/VPCP-KTN Đảm bảo an toàn lao động trong khai thác than do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3259/VPCP-KTN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15
Xem thêm Lao động - Tiền lương