Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 290 KB
 • Ngày Update: 22/11/2013
 • Lượt Download: 1.107

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 187/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 1533/TCHQ-CCHĐH Công văn 1533/TCHQ-CCHĐH Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Công văn 1533/TCHQ-CCHĐH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Công văn 1163/TCHQ-GSQL Công văn 1163/TCHQ-GSQL Cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Công văn 1163/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Thông báo 70/2013/TB-VPCP Thông báo 70/2013/TB-VPCP Phương án ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và 01 tháng triển khai gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép

Thông báo 70/2013/TB-VPCP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Công văn 3284/TCHQ-GSQL Công văn 3284/TCHQ-GSQL Xuất khẩu quân trang theo hợp đồng gia công

Công văn 3284/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Công văn 938/2013/TCHQ-CCHĐH Công văn 938/2013/TCHQ-CCHĐH Xử lý vướng mắc việc khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS

Công văn 938/2013/TCHQ-CCHĐH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu