Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 290 KB
 • Ngày Update: 22/11/2013
 • Lượt Download: 1.092

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 187/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 421/GSQL-GQ2 Công văn 421/GSQL-GQ2 Thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất

Công văn 421/GSQL-GQ2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Công văn 44/2013/GSQL-TH Công văn 44/2013/GSQL-TH vướng mắc C/O của Cục Hải quan Đồng Nai

Công văn 44/2013/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Công văn 1265/TCHQ-GSQL Công văn 1265/TCHQ-GSQL Quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công văn 1265/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Thông tư số 61/2010/TT-BTC Thông tư số 61/2010/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân

Thông tư số 61/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Công văn 3263/TCHQ-GSQL Công văn 3263/TCHQ-GSQL Xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu đối với xăng dầu cung ứng cho máy bay thực hiện các tuyến bay quốc tế xuất cảnh

Công văn 3263/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu