Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 290 KB
 • Ngày Update: 22/11/2013
 • Lượt Download: 1.128

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 187/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu

Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Công văn 2143/2013/BTC-TCHQ Công văn 2143/2013/BTC-TCHQ Xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

Công văn 2143/2013/BTC-TCHQ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Công văn 1542/HQHCM-GSQL Công văn 1542/HQHCM-GSQL Quy trình camera giám sát tại khu vực cảng biển

Công văn 1542/HQHCM-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Công văn 1178/TCHQ-TXNK Công văn 1178/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng xe ô tô thông tin chỉ huy

Công văn 1178/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Công văn 202/GSQL-TH Công văn 202/GSQL-TH Vướng mắc C/O mẫu S

Công văn 202/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu