Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 290 KB
 • Ngày Update: 22/11/2013
 • Lượt Download: 1.081

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 187/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 460/2013/TCHQ-GSQL Công văn 460/2013/TCHQ-GSQL Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Công văn 460/2013/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Công văn 461/2013/TCHQ-TCCB Công văn 461/2013/TCHQ-TCCB Đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây

Công văn 461/2013/TCHQ-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Công văn 47/2013/GSQL-TH Công văn 47/2013/GSQL-TH Xác nhận ô số 35 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Công văn 47/2013/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Công văn 471/2013/TCHQ-QLRR Công văn 471/2013/TCHQ-QLRR Sử dụng bảng mã loại hình

Công văn 471/2013/TCHQ-QLRR
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Thông tư 09/2013/TT-BTC Thông tư 09/2013/TT-BTC Sửa đổi quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Thông tư 09/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Công văn 131/2013/TXNK-DTTH Công văn 131/2013/TXNK-DTTH Hoàn thuế xuất khẩu dầu thô

Công văn 131/2013/TXNK-DTTH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Công văn 34/2013/GSQL-GQ1 Công văn 34/2013/GSQL-GQ1 Thủ tục nhập khẩu sản phẩm thực phẩm chức năng

Công văn 34/2013/GSQL-GQ1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

Công văn 35/2013/GSQL-TH Công văn 35/2013/GSQL-TH Xác minh chữ ký mẫu E

Công văn 35/2013/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Công văn 38/2013/GSQL-TH Công văn 38/2013/GSQL-TH Xác minh chữ ký trên C/O mẫu E, D

Công văn 38/2013/GSQL-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33