Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 290 KB
 • Ngày Update: 22/11/2013
 • Lượt Download: 1.115

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 187/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư 20/2014/TT-BTC Thông tư 20/2014/TT-BTC Quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng kí thường trú tại Việt Nam

Thông tư 20/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

Quyết định 24/2013/QĐ-TTg Quyết định 24/2013/QĐ-TTg Sửa đổi Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

Quyết định 24/2013/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ Ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho dự án sản xuất cồn sinh học

Công văn 2702/TCHQ-KTSTQ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Công văn 123/2013/GSQL-GQ2 Công văn 123/2013/GSQL-GQ2 Sửa đổi điểm e khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 33 Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Công văn 123/2013/GSQL-GQ2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu