Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 65/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 65/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 204 KB
 • Ngày Update: 01/07/2013
 • Lượt Download: 7.067

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 65/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp

Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Thông tư 133/2014/TT-BTC Thông tư 133/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ theo đầu phương tiện

Thông tư 133/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 842

Công văn 2035/TCHQ-TXNK Công văn 2035/TCHQ-TXNK Hướng dẫn phân loại hàng hóa

Công văn 2035/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 Lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân

Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 143
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí