Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 05/2014/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 05/2014/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 05/2014/QĐ-TTg tại đây

Quyết định số 1221/QĐ-TTG Quyết định số 1221/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Sơn La để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ

Quyết định số 1221/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Quyết định số 1982/QĐ-TTG Quyết định số 1982/QĐ-TTG Về việc bổ sung kinh phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ năm 2010

Quyết định số 1982/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Quyết định số 665/QĐ-TTG Quyết định số 665/QĐ-TTG Về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Quyết định số 665/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Nghị quyết số 22/NQ-CP Nghị quyết số 22/NQ-CP Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị quyết số 22/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

Quyết định số 1506/QĐ-TTG Quyết định số 1506/QĐ-TTG Về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010

Quyết định số 1506/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15
Xem thêm Chính sách