Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 05/2014/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 05/2014/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 05/2014/QĐ-TTg tại đây

Chỉ thị số 21/2008/CT-TTG Chỉ thị số 21/2008/CT-TTG Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Chỉ thị số 21/2008/CT-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Nghị định số 35/2010/NĐ-CP Nghị định số 35/2010/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định số 35/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Nghị định số 91/2010/NĐ-CP Nghị định số 91/2010/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nghị định số 91/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 129

Quyết định số 337/QĐ-TTG Quyết định số 337/QĐ-TTG Về việc xuất vắc xin LMLM dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Điện Biên phòng, chống dịch LMLM

Quyết định số 337/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 739
Xem thêm Chính sách