Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 05/2014/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 05/2014/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 05/2014/QĐ-TTg tại đây

Nghị định số 111/2008/NĐ-CP Nghị định số 111/2008/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 111/2008/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Nghị định số 35/2010/NĐ-CP Nghị định số 35/2010/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định số 35/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Quyết định số 1917/QĐ-TTG Quyết định số 1917/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ

Quyết định số 1917/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 739

Quyết định 491/2013/QĐ-TTg Quyết định 491/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 491/2013/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20
Xem thêm Chính sách