Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 05/2014/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 05/2014/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 05/2014/QĐ-TTg tại đây

Quyết định số 711/QĐ-TTG Quyết định số 711/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ

Quyết định số 711/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP Nghị định số 01/2009/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Quyết định số 302/QĐ-TTG Quyết định số 302/QĐ-TTG Về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Định trừ dịch rầy nâu

Quyết định số 302/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Quyết định số 29/2011/QĐ-TTG Quyết định số 29/2011/QĐ-TTG Ban hành danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA

Quyết định số 29/2011/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng

Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 29 KB
 • Tìm thêm: Thông tư liên tịch 182-2013-TTLT-BQP-BTC điều chỉnh trợ cấp hằng tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54
Xem thêm Chính sách