Quyết định 212/2013/QĐ-BXD Hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 212/2013/QĐ-BXD chính:

Link download Quyết định 212/2013/QĐ-BXD dự phòng

  • Xếp hạng: (4 Vote )
  • Phát hành: Bộ Xây dựng
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 131 KB
  • Ngày Update: 03/03/2013
  • Lượt Download: 2.926

Quyết định 212/2013/QĐ-BXD về hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 212/2013/QĐ-BXD tại đây

Thông tư 10/2012/TT-BXD Thông tư 10/2012/TT-BXD Cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP

Thông tư 10/2012/TT-BXD
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.891

Quyết định 298/2013/QĐ-TTg Quyết định 298/2013/QĐ-TTg Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030

Quyết định 298/2013/QĐ-TTg
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 48

Quyết định số 576/QĐ-BXD Quyết định số 576/QĐ-BXD Công bố thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây Dựng

Quyết định số 576/QĐ-BXD
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 17

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội Quyết định 10/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội Sửa đổi Quy định thí điểm chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 181

Thông tư số 04/2011/TT-BXD Thông tư số 04/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

Thông tư số 04/2011/TT-BXD
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 51
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở