Quyết định 342/2013/QĐ-TTg Sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 342/2013/QĐ-TTg sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 342/2013/QĐ-TTg tại đây

Công văn 13/BXD-QLN Công văn 13/BXD-QLN Kiểm tra, giám sát việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư

Công văn 13/BXD-QLN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Quyết định 437/QĐ-TTg Quyết định 437/QĐ-TTg Về việc công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị loại II

Quyết định 437/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Quy định sửa đổi quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Quyết định số 2234/QĐ-TTG Quyết định số 2234/QĐ-TTG Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, TP Hà Nội

Quyết định số 2234/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở