Quyết định 342/2013/QĐ-TTg Sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 342/2013/QĐ-TTg sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 342/2013/QĐ-TTg tại đây

Công văn 499/2013/LĐTBXH-LĐTL Công văn 499/2013/LĐTBXH-LĐTL Đề nghị hướng dẫn phương pháp xác định giá nhân công đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Công văn 499/2013/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 434

Thông tư số 09/2012/TT-BXD Thông tư số 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Thông tư số 09/2012/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

Công văn 482/2013/BNN-TCLN Công văn 482/2013/BNN-TCLN Thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có hành vi lừa đảo

Công văn 482/2013/BNN-TCLN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở