Quyết định 342/2013/QĐ-TTg Sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 342/2013/QĐ-TTg sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 342/2013/QĐ-TTg tại đây

Công văn 10029/VPCP-QHQT Công văn 10029/VPCP-QHQT Về việc phê duyệt kết quả đàm phán dự án "Phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng Mê Kông mở rộng", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Công văn 10029/VPCP-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất

Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 112

Thông tư số 04/2011/TT-BXD Thông tư số 04/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

Thông tư số 04/2011/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Chưa được phân loại số 151/2010/TT-BTC Chưa được phân loại số 151/2010/TT-BTC Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

Chưa được phân loại số 151/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở