Quyết định 342/2013/QĐ-TTg Sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 342/2013/QĐ-TTg sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 342/2013/QĐ-TTg tại đây

Thông tư 09/2013/TT-BXD Thông tư 09/2013/TT-BXD Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Thông tư 09/2013/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.003

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.521

Luật Cư trú số 81/2006/QH11 Luật Cư trú số 81/2006/QH11

Luật Cư trú số 81/2006/QH11
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 132 KB
 • Tìm thêm: Luật Cư trú số 81-2006-QH11 tải Luật Cư trú số 81-2006-QH11
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.241

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 224

Nghị quyết 33/2013/NQ-CP Nghị quyết 33/2013/NQ-CP Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại

Nghị quyết 33/2013/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở