Quyết định 342/2013/QĐ-TTg Sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 342/2013/QĐ-TTg sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 342/2013/QĐ-TTg tại đây

Thông tư số 18/2010/TT-BXD Thông tư số 18/2010/TT-BXD Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

Thông tư số 18/2010/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68

Quyết định 5706/2012/QĐ-UBND Quyết định 5706/2012/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 5706/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Nghị định 03/2013/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 49/2010/QH12 về dự án, công trình Nghị định 03/2013/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 49/2010/QH12 về dự án, công trình

Nghị định 03/2013/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 49/2010/QH12 về dự án, công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở