Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang chính:

Link download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang dự phòng

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Xem thêm các thông tin về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang tại đây

Luật Đất đai số 13/2003/QH11 Luật Đất đai số 13/2003/QH11

Luật Đất đai số 13/2003/QH11
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.708

Quyết định 450/2013/QĐ-UBND Quyết định 450/2013/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định 450/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

Công văn 974/TTg-KTN Công văn 974/TTg-KTN Tháo gỡ vướng mắc và bổ sung vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Công văn 974/TTg-KTN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 9 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 9

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Quyết định 1150/2012/QĐ-BXD Quyết định 1150/2012/QĐ-BXD Công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

Quyết định 1150/2012/QĐ-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở