Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang chính:

Link download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang dự phòng

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Xem thêm các thông tin về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang tại đây

Thông tư 17/2013/TT-BTC Thông tư 17/2013/TT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thông tư 17/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.199

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Quy định sửa đổi quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Quyết định số 819/QĐ-TTG Quyết định số 819/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

Quyết định số 819/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Nghị định 207/2013/NĐ-CP Nghị định 207/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Nghị định 207/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.021

Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất

Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở