Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang chính:

Link download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang dự phòng

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Xem thêm các thông tin về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang tại đây

Thông tư số 07/2014/TT-BXD Thông tư số 07/2014/TT-BXD Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

Thông tư số 07/2014/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Quyết định 260/2013/QĐ-BXD Quyết định 260/2013/QĐ-BXD Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 11)

Quyết định 260/2013/QĐ-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất

Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Công văn 31/BXD-KHT Công văn 31/BXD-KHT Báo cáo kế hoạch năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành

Công văn 31/BXD-KHT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp

Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở