Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang chính:

Link download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang dự phòng

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Xem thêm các thông tin về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang tại đây

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

Quyết định 211/2013/QĐ-BXD Quyết định 211/2013/QĐ-BXD Công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

Quyết định 211/2013/QĐ-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất

Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 228

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 10 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 10

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 314
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở