Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC chính:

Link download Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (10 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 32 KB
 • Ngày Update: 28/01/2013
 • Lượt Download: 7.181

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Xem thêm các thông tin về Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC tại đây

Công văn 1964/TTg-QHQT Công văn 1964/TTg-QHQT Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn I" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Công văn 1964/TTg-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT Điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định 47/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội Quyết định 47/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội Chế độ phụ cấp thu hút đặc thù, ưu đãi y tế, giáo dục, đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 47/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Thông tư 10/2013/TT-NHNN Thông tư 10/2013/TT-NHNN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam

Thông tư 10/2013/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

Quyết định số 239/QĐ-TTG Quyết định số 239/QĐ-TTG Về việc hoãn thu hồi vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009

Quyết định số 239/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng