Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC chính:

Link download Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (10 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 32 KB
 • Ngày Update: 28/01/2013
 • Lượt Download: 7.192

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Xem thêm các thông tin về Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC tại đây

Thông tư 222/2012/TT-BTC Thông tư 222/2012/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 d

Thông tư 222/2012/TT-BTC
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.673

Công văn 9590/BKHĐT-TH Công văn 9590/BKHĐT-TH Về việc báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và danh mục các dự án phải đình hoãn

Công văn 9590/BKHĐT-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

Quyết định 527/2013/QĐ-TTg Quyết định 527/2013/QĐ-TTg Bổ sung kinh phí bảo quản muối dự trữ quốc gia quý I năm 2013

Quyết định 527/2013/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước

Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 712

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng