Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 126 KB
 • Ngày Update: 21/12/2012
 • Lượt Download: 149

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020. Xem thêm các thông tin về Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg tại đây

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

Nghị quyết số 30/A/2008/NQ-CP Nghị quyết số 30/A/2008/NQ-CP Về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Nghị quyết số 30/A/2008/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Quyết định về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp ngân sách Quyết định về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp ngân sách

Quyết định về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp ngân sách
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg Quyết định 48/2014/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113
Xem thêm Chính sách