Thông tư 04/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 04/2013/TT-NHNN chính:

Link download Thông tư 04/2013/TT-NHNN dự phòng

Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 04/2013/TT-NHNN tại đây

Thông tư số 222/2010/TT-BTCQ Thông tư số 222/2010/TT-BTCQ Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 222/2010/TT-BTCQ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai Quyết định 49/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai Phí tham gia đấu giá tài sản và tỷ lệ (%) trích lại cho tổ chức bán đấu giá của tỉnh Gia Lai

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Thông tư 93/2013/TT-BTC Thông tư 93/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã

Thông tư 93/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 202

Thông tư 08/2013/TT-NHNN Thông tư 08/2013/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 08/2013/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 226

Thông tư 02/2013/TT-NHNN Thông tư 02/2013/TT-NHNN Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 02/2013/TT-NHNN
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư 02/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21 tháng 01 năm 2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 140 KB
 • Tìm thêm: Thông tư 02-2013-TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.559
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng