Thông tư 04/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 04/2013/TT-NHNN chính:

Link download Thông tư 04/2013/TT-NHNN dự phòng

Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 04/2013/TT-NHNN tại đây

Thông báo 3414/2012/TB-KBNN Thông báo 3414/2012/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12

Thông báo 3414/2012/TB-KBNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

Công văn 152/2012/BTC-HCSN Công văn 152/2012/BTC-HCSN Dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Công văn 152/2012/BTC-HCSN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 689

Thông tư 07/2013/TT-BXD Thông tư 07/2013/TT-BXD Hướng dẫn việc xác định đối tượng và điều kiện vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Thông tư 07/2013/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

Công văn 1250/BXD-QLN Công văn 1250/BXD-QLN Hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN và 07/2013/TT-BXD

Công văn 1250/BXD-QLN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 186

Quyết định 3887/2012/QĐ-BTP Quyết định 3887/2012/QĐ-BTP Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Quyết định 3887/2012/QĐ-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng