Thông tư 04/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 04/2013/TT-NHNN chính:

Link download Thông tư 04/2013/TT-NHNN dự phòng

Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 04/2013/TT-NHNN tại đây

Quyết định 48/QĐ-BTC Quyết định 48/QĐ-BTC Về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn

Quyết định 48/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 241

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89

Quyết định số 1222/QĐ-UBND Quyết định số 1222/QĐ-UBND Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh

Quyết định số 1222/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không VIệt Nam

Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng