Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 08/2013/TT-BNV chính:

Link download Thông tư 08/2013/TT-BNV dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 175 KB
 • Ngày Update: 23/08/2013
 • Lượt Download: 6.237

Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Xem thêm các thông tin về Thông tư 08/2013/TT-BNV tại đây

Công văn 4524/2012/LĐTBXH-LĐTL Công văn 4524/2012/LĐTBXH-LĐTL Áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 4524/2012/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Nghị định 44/2013/NĐ-CP Nghị định 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Nghị định 44/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.654

Công văn 757/BNV-CCHC Công văn 757/BNV-CCHC Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Công văn 757/BNV-CCHC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Công văn 302/TTg-QHQT Công văn 302/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Công văn 302/TTg-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Công văn 2811/BNN-TCCB Công văn 2811/BNN-TCCB Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2811/BNN-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09
Xem thêm Lao động - Tiền lương