Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 08/2013/TT-BNV chính:

Link download Thông tư 08/2013/TT-BNV dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 175 KB
 • Ngày Update: 23/08/2013
 • Lượt Download: 6.270

Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Xem thêm các thông tin về Thông tư 08/2013/TT-BNV tại đây

Quyết định 836/QĐ-TTg Quyết định 836/QĐ-TTg Về việc bổ sung nhân sự của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng biến đổi với khí hậu và quản lý nước

Quyết định 836/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Công văn 1339/LĐTBXH-LĐTL Công văn 1339/LĐTBXH-LĐTL Về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, nghỉ bù do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1339/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

Công văn 1635/LĐTBXH-TCCB Công văn 1635/LĐTBXH-TCCB Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

Công văn 1635/LĐTBXH-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Nghị định 103/2014/NĐ-CP Nghị định 103/2014/NĐ-CP Về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2015

Nghị định 103/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.956

Quyết định số 2281/QĐ-TTG Quyết định số 2281/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định số 2281/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128
Xem thêm Lao động - Tiền lương