Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 08/2013/TT-BNV chính:

Link download Thông tư 08/2013/TT-BNV dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 175 KB
 • Ngày Update: 23/08/2013
 • Lượt Download: 6.302

Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Xem thêm các thông tin về Thông tư 08/2013/TT-BNV tại đây

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 214

Chỉ thị liên tịch 15/2012/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN Chỉ thị liên tịch 15/2012/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN Chỉ thị của Bộ GTVT về chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động và bảo đảm an toàn trong dịp tết Quý Tỵ

Chỉ thị liên tịch 15/2012/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121

Nghị quyết 56/2013/NQ-CP Nghị quyết 56/2013/NQ-CP Hiệp định về công dân Việt Nam làm việc có thời hạn tại Bê-la-rút và công dân Bê-la-rút làm việc có thời hạn tại Việt Nam

Nghị quyết 56/2013/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Công văn 1469/LĐTBXH-VL Công văn 1469/LĐTBXH-VL Hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1469/LĐTBXH-VL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20
Xem thêm Lao động - Tiền lương