Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 08/2013/TT-BNV chính:

Link download Thông tư 08/2013/TT-BNV dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 175 KB
 • Ngày Update: 23/08/2013
 • Lượt Download: 6.302

Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Xem thêm các thông tin về Thông tư 08/2013/TT-BNV tại đây

Thông tư số 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh Thông tư số 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Thông tư số 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 614

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Bình Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Bình Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Bình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 200
Xem thêm Lao động - Tiền lương