Thông tư 10/2013/TT-BYT Điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 10/2013/TT-BYT chính:

Link download Thông tư 10/2013/TT-BYT dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 91 KB
 • Ngày Update: 06/04/2013
 • Lượt Download: 5.938

Thông tư 10/2013/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 10/2013/TT-BYT tại đây

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 31 KB
 • Tìm thêm: Quyết định số 04-2012-QĐ-TTg gia hạn nộp thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Nghị định số 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội Nghị định số 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Công văn 807/2013/BTC-QLG Công văn 807/2013/BTC-QLG Về điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 807/2013/BTC-QLG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Quyết định 28/2013/QĐ-BNN-TCCB Quyết định 28/2013/QĐ-BNN-TCCB Điều chỉnh nhiệm vụ của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp

Quyết định 28/2013/QĐ-BNN-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013 Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013 Luật số: 37/2013/QH13

Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.310
Xem thêm Doanh nghiệp