Thông tư 10/2013/TT-BYT Điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 10/2013/TT-BYT chính:

Link download Thông tư 10/2013/TT-BYT dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 91 KB
 • Ngày Update: 06/04/2013
 • Lượt Download: 5.919

Thông tư 10/2013/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 10/2013/TT-BYT tại đây

Quyết định 3169/2012/QĐ-BTC Quyết định 3169/2012/QĐ-BTC Đính chính Thông tư 176/2012/TT-BTC

Quyết định 3169/2012/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Thông tư 10/2013/TT-BCT Thông tư 10/2013/TT-BCT Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông tư 10/2013/TT-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Quyết định số 932/QĐ-TTG Quyết định số 932/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Quyết định số 932/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Quyết định 3216/2012/QĐ-BTC Quyết định 3216/2012/QĐ-BTC Công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013

Quyết định 3216/2012/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102
Xem thêm Doanh nghiệp