Thông tư 11/2013/TT-BCA Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 11/2013/TT-BCA chính:

Link download Thông tư 11/2013/TT-BCA dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 93 KB
 • Ngày Update: 07/03/2013
 • Lượt Download: 2.236

Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 11/2013/TT-BCA tại đây

Quyết định 281/2013/QĐ-UBND Quyết định 281/2013/QĐ-UBND Đề án “Tăng cường biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"

Quyết định 281/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133

Quyết định số 13/2009/QĐ-TTG Quyết định số 13/2009/QĐ-TTG Chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn

Quyết định số 13/2009/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 13/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 49 KB
 • Tìm thêm: Download Quyết định số 13-2009-TTG chương trình kiên cố hoá kênh mương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

Quyết định 163/2013/QĐ-BGTVT Quyết định 163/2013/QĐ-BGTVT Phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải

Quyết định 163/2013/QĐ-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Thông tư 18/2013/TT-BGTVT Thông tư 18/2013/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Thông tư 18/2013/TT-BGTVT
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.316

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật đường sắt

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122
Xem thêm Giao thông vận tải