Thông tư 11/2013/TT-BCA Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 11/2013/TT-BCA chính:

Link download Thông tư 11/2013/TT-BCA dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 93 KB
 • Ngày Update: 07/03/2013
 • Lượt Download: 2.240

Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 11/2013/TT-BCA tại đây

Quyết định 311/2013/QĐ-CHHVN Quyết định 311/2013/QĐ-CHHVN Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam

Quyết định 311/2013/QĐ-CHHVN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

Công văn 2172/BHXH-VP Công văn 2172/BHXH-VP Chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 2172/BHXH-VP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Công văn 37/CV-UBATGTQG Công văn 37/CV-UBATGTQG Tăng cường biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao

Công văn 37/CV-UBATGTQG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Thông tư quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải Thông tư quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải

Thông tư quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 34/2010/NĐCP Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 34/2010/NĐCP

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 34/2010/NĐCP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 244
Xem thêm Giao thông vận tải