Thông tư 11/2013/TT-BCA Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 11/2013/TT-BCA chính:

Link download Thông tư 11/2013/TT-BCA dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 93 KB
 • Ngày Update: 07/03/2013
 • Lượt Download: 2.241

Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 11/2013/TT-BCA tại đây

Công văn 1952/BGTVT-CQLXD Công văn 1952/BGTVT-CQLXD Thực hiện Quyết định 228/QĐ-BGTVT và Văn bản 1004/BGTVT-CQLXD

Công văn 1952/BGTVT-CQLXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Nghị định số 27/2010/NĐ-CP Nghị định số 27/2010/NĐ-CP Quy định về tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết

Nghị định số 27/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 285

Nghị định 71/2012/NĐ CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ CP Nghị định 71/2012/NĐ CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định 71/2012/NĐ CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ CP
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.680

Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy

Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40
Xem thêm Giao thông vận tải