Thông tư số 186/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 186/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư số 186/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 92 KB
 • Ngày Update: 19/01/2014
 • Lượt Download: 370

Thông tư số 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 186/2013/TT-BTC tại đây

Công văn 140/TCHQ-TXNK Công văn 140/TCHQ-TXNK Vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Công văn 140/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK Kiến nghị không nộp thuế bảo vệ môi trường

Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Công văn 389/2013/TCHQ-TXNK Công văn 389/2013/TCHQ-TXNK Xử lý vướng mắc Thuế

Công văn 389/2013/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND Thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Công văn số 3715/CT-THDT về việc kê khai và ra thông báo thu thuế nhà đất Công văn số 3715/CT-THDT về việc kê khai và ra thông báo thu thuế nhà đất

Công văn số 3715/CT-THDT về việc kê khai và ra thông báo thu thuế nhà đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí