Thông tư 222/2012/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 d

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 222/2012/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 222/2012/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (5 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 413 KB
 • Ngày Update: 09/01/2013
 • Lượt Download: 1.672

Thông tư 222/2012/TT-BTC về quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 222/2012/TT-BTC tại đây

Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Công văn 8838/VPCP-QHQT Công văn 8838/VPCP-QHQT Đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Hiệp định vay cho Dự án "Quỹ hỗ trợ chuẩn bị và khởi động dự án"

Công văn 8838/VPCP-QHQT
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Công văn 8838/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 03 tháng 11 năm 2012 về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Hiệp định vay cho Dự án "Quỹ hỗ trợ chuẩn bị và khởi động dự án".
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 17 KB
 • Tìm thêm: Công văn 8838-VPCP-QHQT đàm phán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng Quỹ bảo lãnh vay vốn cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm Thông tư quy định về quản lý và sử dụng Quỹ bảo lãnh vay vốn cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng Quỹ bảo lãnh vay vốn cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Quyết định 36/2013/QĐ-TTg Quyết định 36/2013/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Quyết định 36/2013/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 796
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng