Thông tư 222/2012/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 d

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 222/2012/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 222/2012/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (5 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 413 KB
 • Ngày Update: 09/01/2013
 • Lượt Download: 1.676

Thông tư 222/2012/TT-BTC về quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 222/2012/TT-BTC tại đây

Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công

Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 143

Thông tư số 203/2010/TT-BTC Thông tư số 203/2010/TT-BTC Về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Thông tư số 203/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Thông tư số 108/2010/TT-BTC Thông tư số 108/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách

Thông tư số 108/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Thông tư số 53/2010/TT-BTC Thông tư số 53/2010/TT-BTC Quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

Thông tư số 53/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Thông tư hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp ngân sách Nhà nước Thông tư hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp ngân sách Nhà nước

Thông tư hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp ngân sách Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng