Thông tư 222/2012/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 d

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 222/2012/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 222/2012/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (5 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 413 KB
 • Ngày Update: 09/01/2013
 • Lượt Download: 1.674

Thông tư 222/2012/TT-BTC về quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 222/2012/TT-BTC tại đây

Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 131

Thông tư số 177/2010/TT-BTC Thông tư số 177/2010/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 177/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Thông tư 46/2012/TT-BCT Thông tư 46/2012/TT-BCT Hướng dẫn Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công

Thông tư 46/2012/TT-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 307

Quyết định số 79/2009/QĐ-TTG Quyết định số 79/2009/QĐ-TTG Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Quyết định số 79/2009/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Thông tư số 16/2014/TT-NHNN Thông tư số 16/2014/TT-NHNN Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ

Thông tư số 16/2014/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 179
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng