Thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 45/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 45/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 364,6 KB
 • Ngày Update: 10/11/2014
 • Lượt Download: 23.923

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 45/2013/TT-BTC tại đây

Kế hoạch 47/KH-UBND Kế hoạch 47/KH-UBND Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2013

Kế hoạch 47/KH-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

Quyết định số 1453/QĐ-TTG Quyết định số 1453/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Quyết định số 1453/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Quyết định 50/2013/QĐ-BXD Quyết định 50/2013/QĐ-BXD Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020”

Quyết định 50/2013/QĐ-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 162

Công văn 4505/2012/TCT-DNL Công văn 4505/2012/TCT-DNL Xác định chi phí tiền lương, tiền công được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

Công văn 4505/2012/TCT-DNL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Công văn 8319/BTC-TCT Công văn 8319/BTC-TCT Tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản

Công văn 8319/BTC-TCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152
Xem thêm Doanh nghiệp