Thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 45/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 45/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 364,6 KB
 • Ngày Update: 10/11/2014
 • Lượt Download: 24.164

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 45/2013/TT-BTC tại đây

Công văn 2191/VPCP-KTTH Công văn 2191/VPCP-KTTH Tiết kiệm chi phí năm 2013 đối với Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

Công văn 2191/VPCP-KTTH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Quyết định số 418/QĐ-TTG Quyết định số 418/QĐ-TTG Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Quyết định số 418/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

Nghị quyết số 61/NQ-CP Nghị quyết số 61/NQ-CP Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Nghị quyết số 61/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73

Quyết định số 904/QĐ-TTG Quyết định số 904/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

Quyết định số 904/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09
Xem thêm Doanh nghiệp