Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 64/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 64/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 431,1 KB
 • Ngày Update: 29/11/2014
 • Lượt Download: 20.107

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Thông tư 147/2012/TT-BTC Thông tư 147/2012/TT-BTC Sửa đổi "quy chế hành nghề chứng khoán" kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC

Thông tư 147/2012/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Công văn 8053/VPCP-KGVX Công văn 8053/VPCP-KGVX Về việc xây dựng Thông tư liên tịch về khuyến khích đầu tư không vì lợi nhuận trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Công văn 8053/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Nghị định 73/2012/NĐ-CP Nghị định 73/2012/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 73/2012/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

Quyết định 132/2013/QĐ-UBCK Quyết định 132/2013/QĐ-UBCK Hướng dẫn trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán

Quyết định 132/2013/QĐ-UBCK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Quyết định số 1649/QĐ-TTG Quyết định số 1649/QĐ-TTG Phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015

Quyết định số 1649/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19
Xem thêm Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại