Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 64/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 64/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 431,1 KB
 • Ngày Update: 29/11/2014
 • Lượt Download: 20.094

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán

Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

Công văn 481/2013/GSQL-GQ3 Công văn 481/2013/GSQL-GQ3 Thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển cho nước ngoài

Công văn 481/2013/GSQL-GQ3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Quyết định số 161/2004/QĐ-TTG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Quyết định số 161/2004/QĐ-TTG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Quyết định số 161/2004/QĐ-TTG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Công văn 17565/2012/BTC-ĐT Công văn 17565/2012/BTC-ĐT Thực hiện và thanh toán vốn dự án lâm sinh thuộc Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Công văn 17565/2012/BTC-ĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88

Công văn 6711/TCHQ-TXNK Công văn 6711/TCHQ-TXNK Về việc vướng mắc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư

Công văn 6711/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22
Xem thêm Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại