Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 64/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 64/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 431,1 KB
 • Ngày Update: 29/11/2014
 • Lượt Download: 20.080

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Thông tư 02/2013/TT-BTC của Bộ tài chính Thông tư 02/2013/TT-BTC của Bộ tài chính Sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán

Thông tư 02/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Quyết định số 662/QĐ-TTG Quyết định số 662/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Quyết định số 662/QĐ-TTG
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 662/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 29 KB
 • Tìm thêm: Quyết định số 662-QĐ-TTG phê duyệt Hiệp định
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Công văn 126/2013/BXD-KTXD Công văn 126/2013/BXD-KTXD Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Công văn 126/2013/BXD-KTXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 815

Công văn 301/2013/TCT-CS Công văn 301/2013/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng của dự án ODA

Công văn 301/2013/TCT-CS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Công văn 159/2013/TTg-QHQT Công văn 159/2013/TTg-QHQT Gia hạn, điều chỉnh nội dung hoạt động và bổ sung vốn cho dự án do UNIDO tài trợ

Công văn 159/2013/TTg-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Công văn 178/2013/TCT-CS Công văn 178/2013/TCT-CS Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Dự án nhận viện trợ không hoàn lại

Công văn 178/2013/TCT-CS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Công văn 112/2013/TTg-QHQT Công văn 112/2013/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục dự án đợt 5 do UNDP tài trợ giai đoạn 2012-2016

Công văn 112/2013/TTg-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Công văn 592/2013/TCHQ-CCHĐH Công văn 592/2013/TCHQ-CCHĐH Hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại theo Thông tư 196/2012/TT-BTC

Công văn 592/2013/TCHQ-CCHĐH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40