Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 64/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 64/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 431,1 KB
 • Ngày Update: 29/11/2014
 • Lượt Download: 20.100

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Quyết định 194/2013/QĐ-TCHQ Quyết định 194/2013/QĐ-TCHQ Bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu

Quyết định 194/2013/QĐ-TCHQ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

Công văn 3500/TCHQ-GSQL Công văn 3500/TCHQ-GSQL Thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ nhiểm khuẩn Samonnella

Công văn 3500/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Thông tư số 38/2007/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Thông tư số 38/2007/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 38/2007/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94

Chỉ thị 32/2012/CT-TTg Chỉ thị 32/2012/CT-TTg Hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư

Chỉ thị 32/2012/CT-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Thông tư 11/2006/TT-BTM Thông tư 11/2006/TT-BTM Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 11/2006/TT-BTM
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63
Xem thêm Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại