Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 64/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư 64/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 431,1 KB
 • Ngày Update: 29/11/2014
 • Lượt Download: 20.105

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Công văn 4120/VPCP-QHQT Công văn 4120/VPCP-QHQT Tham gia thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng được Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

Công văn 4120/VPCP-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Công văn 17565/2012/BTC-ĐT Công văn 17565/2012/BTC-ĐT Thực hiện và thanh toán vốn dự án lâm sinh thuộc Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Công văn 17565/2012/BTC-ĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88

Quyết định 3238/2913/QĐ-BCT Quyết định 3238/2913/QĐ-BCT Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu

Quyết định 3238/2913/QĐ-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139

Thông tư số 12/2011/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền Thông tư số 12/2011/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền

Thông tư số 12/2011/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24
Xem thêm Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại