Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế Thuế Cá nhân

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế chính:

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 171 KB
 • Ngày Update: 20/07/2012
 • Lượt Download: 6.334

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế. Xem thêm các thông tin về Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế tại đây

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 15 của thông tư 219/2013/TT-BTC Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 15 của thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 15 của thông tư 219/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Thông tư 44/2013/TT-BTC Thông tư 44/2013/TT-BTC Sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu

Thông tư 44/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137

Công văn về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu Công văn về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

Công văn về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Thông tư 248/2016/TT-BTC Thông tư 248/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Thông tư 248/2016/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Thông báo 1289/TB-BNN-VP Thông báo 1289/TB-BNN-VP Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản tổng kết năm 2012, kế hoạch năm 2013

Thông báo 1289/TB-BNN-VP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí