Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế Thuế Cá nhân

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế chính:

Link download Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 171 KB
 • Ngày Update: 20/07/2012
 • Lượt Download: 6.214

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế. Xem thêm các thông tin về Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế tại đây

Công văn 1295/NHNN-QLNH Công văn 1295/NHNN-QLNH Về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước

Công văn 1295/NHNN-QLNH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Nghị định 102/2012/NĐ-CP Nghị định 102/2012/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư.

Nghị định 102/2012/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73

Luật giá 2012 Luật giá 2012

Luật giá 2012
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giá.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 203 KB
 • Tìm thêm: Luật giá 2012 tải Luật giá 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 184
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí