Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế Thuế Cá nhân

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế chính:

Link download Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 171 KB
 • Ngày Update: 20/07/2012
 • Lượt Download: 6.208

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế. Xem thêm các thông tin về Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế tại đây

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND Thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Thông tư số 200/2010/TT-BTC Thông tư số 200/2010/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng phụ nữ Việt Nam

Thông tư số 200/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 296

Công văn 244/TANDTC-KHXX Công văn 244/TANDTC-KHXX Mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Công văn 244/TANDTC-KHXX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135

Công văn 7389/2012/TCHQ-TXNK Công văn 7389/2012/TCHQ-TXNK Thuế đối với hoạt động khai thác dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7389/2012/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Thông tư số 208/2010/TT-BTC Thông tư số 208/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư số 208/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí