Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP chính:

Link download Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 71 KB
 • Ngày Update: 17/03/2013
 • Lượt Download: 187

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP tại đây

Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Công văn 1687/VPCP-QHQT Công văn 1687/VPCP-QHQT Gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc tài trợ

Công văn 1687/VPCP-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 145

Thông tư số 188/2010/TT-BTC Thông tư số 188/2010/TT-BTC Quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Thông tư số 188/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Quyết định số 50/2010/QĐ-TTG Quyết định số 50/2010/QĐ-TTG Về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Quyết định số 50/2010/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng