Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP chính:

Link download Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 71 KB
 • Ngày Update: 17/03/2013
 • Lượt Download: 187

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP tại đây

Quyết định số 872/QĐ-TTg Quyết định số 872/QĐ-TTg Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Quyết định số 872/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Công văn 149/VPCP-QHQT Công văn 149/VPCP-QHQT Về việc phê duyệt cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Công văn 149/VPCP-QHQT
 • Phát hành: Văn phòng Chính phủ
 • Công văn 149/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 05 tháng 01 năm 2013 về việc phê duyệt cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 16 KB
 • Tìm thêm: Công văn 149-VPCP-QHQT phê duyệt cơ chế tài chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Quyết định 525/QĐ-BTC Quyết định 525/QĐ-BTC Đính chính Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới

Quyết định 525/QĐ-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Quyết định 525/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 03 năm 2013 về việc đính chính Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 20 KB
 • Tìm thêm: Quyết định 525-QĐ-BTC đính chính Thông tư liên tịch 225-2012-TTLT-BTC-BTTTT-BKH-ĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN Quy định chế độ tài chính áp dụng đối với Phòng thí nghiệm trọng điểm

Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính
 • Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính: Quy định chế độ tài chính áp dụng đối với Phòng thí nghiệm trọng điểm.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 96 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Thông tư số 90/2010/TT-BTC Thông tư số 90/2010/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011

Thông tư số 90/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng