Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP chính:

Link download Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 71 KB
 • Ngày Update: 17/03/2013
 • Lượt Download: 187

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP tại đây

Công điện 02/CĐ-BTC Công điện 02/CĐ-BTC Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 được Quốc hội giao

Công điện 02/CĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng

Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

Thông tư quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng Thông tư quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Thông tư quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178

Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 144

Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010

Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng