Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG tại đây

Thông tư 215/2012/TT-BTC Thông tư 215/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện

Thông tư 215/2012/TT-BTC
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 702

Thông tư số 04/2012/TT-BNV Thông tư số 04/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Thông tư số 04/2012/TT-BNV
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 792
Xem thêm Hành chính