Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH tại đây

Thông tư số 04/2008/TT-BYT Thông tư số 04/2008/TT-BYT Hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Thông tư số 04/2008/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 232

Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế

Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 423

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.930

Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về giá thuốc dùng cho người

Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 208

Quyết định 377/2013/QĐ-BNN-KHCN Quyết định 377/2013/QĐ-BNN-KHCN Đánh giá tác động môi trường của dự án: "Cơ sở thực nghiệm chế tạo vắc xin công nghệ cao" thuộc Phân Viện Thú y miền Trung

Quyết định 377/2013/QĐ-BNN-KHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46
Xem thêm Y tế - Sức khỏe