Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH tại đây

Quyết định 500/2013/QĐ-TTg Quyết định 500/2013/QĐ-TTg Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Long An, tỉnh Quảng Trị

Quyết định 500/2013/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Công văn 1194/BYT-KCB Công văn 1194/BYT-KCB Tăng cường quản lý khám, xác nhận bệnh, tật liên quan tới phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BYT

Công văn 1194/BYT-KCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79

Thông tư số 04/2008/TT-BYT Thông tư số 04/2008/TT-BYT Hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Thông tư số 04/2008/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 215

Quyết định số 408/QĐ-TTG Quyết định số 408/QĐ-TTG Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Quyết định số 408/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

Thông tư số 21/2011/TT-BYT Thông tư số 21/2011/TT-BYT Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế

Thông tư số 21/2011/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98
Xem thêm Y tế - Sức khỏe