Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT chính:

Link download Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT dự phòng

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT tại đây

Nghị định quy định về trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị Nghị định quy định về trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị

Nghị định quy định về trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Công văn 2298/VPCP-KGVX Công văn 2298/VPCP-KGVX Dự thảo Nghị định quy định bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Công văn 2298/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Quyết định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non Quyết định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non

Quyết định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 585

Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013

Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148

Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.033
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo