Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT chính:

Link download Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT dự phòng

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT tại đây

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 756

Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 189

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 316

Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT Chấn chỉnh tình trạng dạy, học thêm đối với giáo dục tiểu học

Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 849

Quyết định số 700/QĐ-TTG Quyết định số 700/QĐ-TTG Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 700/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo