Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT chính:

Link download Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT dự phòng

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT tại đây

Thông tư số 10/2011/TT-BXD Thông tư số 10/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn

Thông tư số 10/2011/TT-BXD
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

Công văn 2554/VPCP-KGVX Công văn 2554/VPCP-KGVX Hợp tác đào tạo nhân lực với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Công văn 2554/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Công văn 7192/BGDĐT-VP Công văn 7192/BGDĐT-VP Về việc hướng dẫn giao ban vùng thi đua năm học 2012 - 2013

Công văn 7192/BGDĐT-VP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi

Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 518

Chỉ thị số 11/CT-UBND Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh

Chỉ thị số 11/CT-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo