Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH tại đây

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 634

Nghị định số 53/2014/NĐ-CP Nghị định số 53/2014/NĐ-CP Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động

Nghị định số 53/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL Áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Bộ luật lao động 2012 Bộ luật lao động 2012 Bộ luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội

Bộ luật lao động 2012
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.014

Công văn 54/BXD-KTX Công văn 54/BXD-KTX Hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành

Công văn 54/BXD-KTX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38
Xem thêm Lao động - Tiền lương