Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH chính:

Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH tại đây

Quyết định 517/2013/QĐ-LĐTBXH Quyết định 517/2013/QĐ-LĐTBXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm

Quyết định 517/2013/QĐ-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Thông tư 19/2016/TT-BYT Thông tư 19/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

Thông tư 19/2016/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

Nghị định số 34/2009/NĐ-CP Nghị định số 34/2009/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nghị định số 34/2009/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Công văn 3259/VPCP-KTN Công văn 3259/VPCP-KTN Đảm bảo an toàn lao động trong khai thác than do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 3259/VPCP-KTN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84
Xem thêm Lao động - Tiền lương