Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH tại đây

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211

Luật số 58/2010/QH12 Luật số 58/2010/QH12 Luật Viên chức

Luật số 58/2010/QH12
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.440

Nghị định 44/2013/NĐ-CP Nghị định 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Nghị định 44/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.651

Công văn 1339/LĐTBXH-LĐTL Công văn 1339/LĐTBXH-LĐTL Về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, nghỉ bù do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1339/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137
Xem thêm Lao động - Tiền lương