Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH tại đây

Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL Về việc áp dụng mức lương tối thiểu

Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Công văn 672/LĐTBXH-LĐTL Công văn 672/LĐTBXH-LĐTL Giải quyết chế độ cho người lao động khi công ty phá sản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 672/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Thông báo 543/2013/TB-LĐTBXH Thông báo 543/2013/TB-LĐTBXH Tình hình tai nạn lao động năm 2012

Thông báo 543/2013/TB-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

Quyết định 601/QĐ-BNV Quyết định 601/QĐ-BNV Ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh

Quyết định 601/QĐ-BNV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47
Xem thêm Lao động - Tiền lương