Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Công văn 2512/VPCP-KGVX Công văn 2512/VPCP-KGVX Báo cáo chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc, học sinh thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Công văn 2512/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 984

Công văn 1891/BGDĐT-CTHSSV Công văn 1891/BGDĐT-CTHSSV Thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết định 13/2012/QĐ-TTg

Công văn 1891/BGDĐT-CTHSSV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135

Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông

Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 305

Chỉ thị số 417/CT-TTG Chỉ thị số 417/CT-TTG Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh

Chỉ thị số 417/CT-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo