Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non

Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102

Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND Ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật

Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Quyết định 5419/2012/QĐ-BGDĐT Quyết định 5419/2012/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 5419/2012/QĐ-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định số 679/QĐ-TTG Quyết định số 679/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô

Quyết định số 679/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo