Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Công văn 4329/BGDĐT-GDTH Công văn 4329/BGDĐT-GDTH Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học

Công văn 4329/BGDĐT-GDTH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 249

Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH Vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh

Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Quyết định số 1973/QĐ-TTG Quyết định số 1973/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 2

Quyết định số 1973/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Luật số 22/2008/QH12 Luật số 22/2008/QH12 Luật cán bộ, công chức

Luật số 22/2008/QH12
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.923
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo