Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Công văn 531/BGDĐT-GDĐH Công văn 531/BGDĐT-GDĐH Về việc xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013

Công văn 531/BGDĐT-GDĐH
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 23

Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội

Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 130
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo