Thông tư số 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 187/2010/TT-BTC chính:

Link download Thông tư số 187/2010/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 92 KB
 • Ngày Update: 23/12/2012
 • Lượt Download: 336

Thông tư số 187/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 187/2010/TT-BTC tại đây

Quyết định số 18/2011/QĐ-TTG về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Quyết định số 18/2011/QĐ-TTG về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định số 18/2011/QĐ-TTG về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163

Công văn 991/BNN-KTHT Công văn 991/BNN-KTHT Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế chính sách di dân, tái định cư công trình thủy lợi, thủy điện vùng Tây Bắc

Công văn 991/BNN-KTHT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Chưa được phân loại số 70/2009/QĐ-TTG Chưa được phân loại số 70/2009/QĐ-TTG Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo

Chưa được phân loại số 70/2009/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Quyết định số 65/2009/QĐ-TTG Quyết định số 65/2009/QĐ-TTG Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

Quyết định số 65/2009/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP Nghị định số 105/2008/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25
Xem thêm Chính sách