Thông tư số 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 187/2010/TT-BTC chính:

Link download Thông tư số 187/2010/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 92 KB
 • Ngày Update: 23/12/2012
 • Lượt Download: 336

Thông tư số 187/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 187/2010/TT-BTC tại đây

Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo

Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 718

Thông tư 03/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 03/2013/TT-BLĐTBXH Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư 03/2013/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71

Quyết định số 2186/QĐ-TTG Quyết định số 2186/QĐ-TTG Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Phú Yên

Quyết định số 2186/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Quyết định số 2203/QĐ-TTG Quyết định số 2203/QĐ-TTG Về việc tạm ứng kinh phí mua giống cây trồng, giống thủy sản cho các tỉnh miền Trung để khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa lũ

Quyết định số 2203/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Quyết định số 325/QĐ-TTG Quyết định số 325/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 325/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21
Xem thêm Chính sách