Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH dự phòng

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH tại đây

Công văn 788/BHXH-CST Công văn 788/BHXH-CST Điều chỉnh dữ liệu sau khi đối chiếu mẫu C13-TS và nhận túi đựng sổ

Công văn 788/BHXH-CST
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH Hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con

Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 208

Nghị định 105/2014/NĐ-CP Nghị định 105/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế

Nghị định 105/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 728

Quyết định 533/QĐ-BHXH Quyết định 533/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 533/QĐ-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Thông tư 214/2013/TTLT-BTC-BCA Thông tư 214/2013/TTLT-BTC-BCA Hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Thông tư 214/2013/TTLT-BTC-BCA
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 531
Xem thêm Bảo hiểm