Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 219/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư số 219/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 605 KB
 • Ngày Update: 18/02/2014
 • Lượt Download: 18.401

Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 219/2013/TT-BTC tại đây

Công văn 1482/CT-TTHT Công văn 1482/CT-TTHT Thuế thu nhập cá nhân

Công văn 1482/CT-TTHT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Thông tư số 70/2012/TT-BTC Thông tư số 70/2012/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Thông tư số 70/2012/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Thông tư số 126/2014/TT-BTC Thông tư số 126/2014/TT-BTC Hướng dẫn mới về việc kê khai, thu nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thông tư số 126/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 507

Công văn 2677/TCHQ-TXNK Công văn 2677/TCHQ-TXNK Truy thu thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng

Công văn 2677/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Quyết định về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Quyết định về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Quyết định về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí