Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 219/2013/TT-BTC chính:

Link download Thông tư số 219/2013/TT-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 605 KB
 • Ngày Update: 18/02/2014
 • Lượt Download: 15.162

Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 219/2013/TT-BTC tại đây

Công văn 1666/VPCP-ĐMDN Công văn 1666/VPCP-ĐMDN Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg

Công văn 1666/VPCP-ĐMDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND Quyết định 38/2012/QĐ-UBND Đơn giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Công văn 140/TCHQ-TXNK Công văn 140/TCHQ-TXNK Vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Công văn 140/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Thông tư số 45/2012/TT-BTC Thông tư số 45/2012/TT-BTC Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thông tư số 45/2012/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành chế độ Kế toán doanh nghiệp

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.359
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí