Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa chính:

Link download Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa dự phòng

Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về quản lý đường thủy nội địa. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa tại đây

Thông tư 04/2013/TT-BGTVT Thông tư 04/2013/TT-BGTVT Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Thông tư 04/2013/TT-BGTVT
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Quyết định 2398/2013/QĐ-UBND Quyết định 2398/2013/QĐ-UBND Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 2398/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110

Chỉ thị 03/2013/CT-BGTVT Chỉ thị 03/2013/CT-BGTVT Nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ Giao thông vận tải can thiệp vào việc xử phạt của lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Chỉ thị 03/2013/CT-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Quyết định 165/2013/QĐ-TTg Quyết định 165/2013/QĐ-TTg Phê duyệt và ký bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về vận tải đường bộ

Quyết định 165/2013/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Công văn 4585/BGTVT-MT Công văn 4585/BGTVT-MT Hưởng ứng hoạt động về tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013

Công văn 4585/BGTVT-MT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09
Xem thêm Giao thông vận tải