Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa chính:

Link download Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa dự phòng

Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về quản lý đường thủy nội địa. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa tại đây

Thông báo 108/TB-BGTVT Thông báo 108/TB-BGTVT Phương án cơ cấu, tổ chức mới của Ban Thư ký IMO Việt Nam

Thông báo 108/TB-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Công văn 3837/VPCP-KTN Công văn 3837/VPCP-KTN Chủ trương phá dỡ các tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng

Công văn 3837/VPCP-KTN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Quyết định 1525/2013/QĐ-UBND Quyết định 1525/2013/QĐ-UBND Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 1525/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Thông tư số 30/2010/TT-BTC Thông tư số 30/2010/TT-BTC Về quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm công ích trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa

Thông tư số 30/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Thông tư 03/2013/TT-BGTVT Thông tư 03/2013/TT-BGTVT Hướng dẫn Hiệp định về vận tải thủy giữa Việt Nam - Campuchia

Thông tư 03/2013/TT-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43
Xem thêm Giao thông vận tải