Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT chính:

Link download Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT dự phòng

Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT tại đây

Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh TP Hồ Chí Minh đến năm 2020

Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh TP Hồ Chí Minh đến năm 2020
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Quyết định số 332/QĐ-TTG phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 Quyết định số 332/QĐ-TTG phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020

Quyết định số 332/QĐ-TTG phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

Quyết định 3056/2012/QĐ-BNN-BVTV Quyết định 3056/2012/QĐ-BNN-BVTV Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Quyết định 3056/2012/QĐ-BNN-BVTV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52
Xem thêm Nông - Lâm - Ngư nghiệp