Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT chính:

Link download Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT dự phòng

Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT tại đây

Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm

Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 315

Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT Ban hành “danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh”

Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT Về ban hành danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm

Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Chỉ thị số 298/CT-TTG về việc triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng Chỉ thị số 298/CT-TTG về việc triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng

Chỉ thị số 298/CT-TTG về việc triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20
Xem thêm Nông - Lâm - Ngư nghiệp