Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT chính:

Link download Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT dự phòng

Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT tại đây

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Chính sách phát triển thủy sản

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 194

Công văn 1272/BNN-KHCN Công văn 1272/BNN-KHCN Điều chỉnh nội dung thực hiện đề tài điều khiển giới tính tôm càng xanh thuộc chương trình CNSH

Công văn 1272/BNN-KHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Thông tư số 89/2014/TT-BTC Thông tư số 89/2014/TT-BTC Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 89/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Thông tư số 04/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số 04/2012/TT-BNNPTNT Về việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục nuôi trồng thuỷ sản

Thông tư số 04/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Nghị định số 8/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi Nghị định số 8/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi

Nghị định số 8/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26
Xem thêm Nông - Lâm - Ngư nghiệp