Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT chính:

Link download Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT dự phòng

Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT tại đây

Thông tư số 84/2009/TT-BNNPTNT Thông tư số 84/2009/TT-BNNPTNT Ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

Thông tư số 84/2009/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNT Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211

Thông tư số 31/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành Thông tư số 31/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành

Thông tư số 31/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 180

Thông tư số 35/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số 35/2012/TT-BNNPTNT Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Thông tư số 35/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93

Thông tư số 90/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 90/2011/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được gia hạn lưu hành tại Việt Nam

Thông tư số 90/2011/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20
Xem thêm Nông - Lâm - Ngư nghiệp