Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp chính:

Link download Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp dự phòng

Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp Xem thêm các thông tin về Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp tại đây

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức Biểu mẫu hành chính

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức
 • Phát hành: Download
 • Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức trong các đơn vị nhà nước để từ đó có những hình thức kỷ luật, khen thưởng hợp lý cho từng cá nhân.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 69,9 KB
 • Tìm thêm: Mẫu bản tự nhận xét Bảng tự đánh giá
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.010

Đơn đề nghị giải quyết việc làm Đơn đề nghị giải quyết việc làm

Đơn đề nghị giải quyết việc làm
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 302

Quy định chế độ công tác, công tác phí Quy định chế độ công tác, công tác phí Biểu mẫu nhân sự

Quy định chế độ công tác, công tác phí
 • Phát hành: Download
 • Download.com.vn xin giới thiệu Quy định chế độ công tác, công tác phí dành cho cán bộ, công nhân viên áp dụng cho các trường hợp đi công tác ngoại tỉnh và đi công tác nước ngoài bao gồm các chế độ và mức chi phí cho từng người.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 144,9 KB
 • Tìm thêm: Quy định chế độ công tác Quy định về công tác phí
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.110

Thông báo không trúng tuyển dụng Thông báo không trúng tuyển dụng

Thông báo không trúng tuyển dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập Biểu mẫu nhân sự

Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 262
Xem thêm Việc làm - Nhân sự