Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp chính:

Link download Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp dự phòng

Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp Xem thêm các thông tin về Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp tại đây

Mẫu xác nhận thu hồi thẻ BHYT Mẫu xác nhận thu hồi thẻ BHYT

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 257

Thủ tục hưởng chế độ tử tuất Thủ tục hưởng chế độ tử tuất

Thủ tục hưởng chế độ tử tuất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 129

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 203

Đơn đề nghị trợ cấp thai sản Đơn đề nghị trợ cấp thai sản Biểu mẫu về BHXH

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 225

Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập Biểu mẫu nhân sự

Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 265
Xem thêm Việc làm - Nhân sự