Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp chính:

Link download Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp dự phòng

Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp Xem thêm các thông tin về Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp tại đây

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc Biểu mẫu đào tạo

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.890

Phiếu đăng ký đi công tác Phiếu đăng ký đi công tác

Phiếu đăng ký đi công tác
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 604

Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm Thủ tục chính sách lao động

Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 388

Mẫu 20-CBH: Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH Mẫu 20-CBH: Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH Biểu mẫu về BHXH

Mẫu 20-CBH: Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 536

Đơn đề nghị giải quyết việc làm Đơn đề nghị giải quyết việc làm

Đơn đề nghị giải quyết việc làm
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 302
Xem thêm Việc làm - Nhân sự