Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp chính:

Link download Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp dự phòng

Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp Xem thêm các thông tin về Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp tại đây

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng Mẫu giấy đề nghị khen thưởng Biểu mẫu nhân sự

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.591

Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty Biểu mẫu nhân sự

Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 650

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 408

Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.395
Xem thêm Việc làm - Nhân sự