Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Thủ tục kê khai thuế

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể chính:

Link download Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể dự phòng

Theo quy định hiện hành của pháp luật về lĩnh vực thuế, hộ kinh doanh cá thể phải kê khai và nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem thêm các thông tin về Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại đây

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 23 KB
 • Tìm thêm: Thông tư 166-2013-TT-BTC Mẫu số 08-QĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu chứng từ kế toán thuế

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.674

Mẫu số 02-1/TAIN-DK: Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác Mẫu số 02-1/TAIN-DK: Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác Biểu mẫu thuế

Mẫu số 02-1/TAIN-DK: Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu số 02-1/TAIN-DK: Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 60 KB
 • Tìm thêm: Biểu mẫu thuế Mẫu số 02-1-TAIN-DK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Bảng dự toán chi tiêu Bảng dự toán chi tiêu Biểu mẫu quản lý tài chính

Bảng dự toán chi tiêu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 307

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Biểu mẫu kế toán

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11 /2013 của Bộ tài chính.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 62,3 KB
 • Tìm thêm: Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.176
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán