Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Thủ tục kê khai thuế

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể chính:

Link download Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể dự phòng

Theo quy định hiện hành của pháp luật về lĩnh vực thuế, hộ kinh doanh cá thể phải kê khai và nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem thêm các thông tin về Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại đây

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định Biểu mẫu kế toán

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.343

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản Mẫu khai thuế khoán

Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 46 KB
 • Tìm thêm: Mẫu số 02-THKH Tờ khai thuế khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Thủ tục Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân Thủ tục Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

Thủ tục Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 785
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán