Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Mẫu 08 MST theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế chính:

Link download Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

 • Xếp hạng: (19 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 105,1 KB
 • Ngày Update: 21/08/2014
 • Lượt Download: 37.346

Dưới đây là mẫu Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Mẫu 08-MST) dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế, ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/7/2012. Xem thêm các thông tin về Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế tại đây

Mẫu số 02-1/TAIN-DK: Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác Mẫu số 02-1/TAIN-DK: Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác Biểu mẫu thuế

Mẫu số 02-1/TAIN-DK: Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

Các báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành Các báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Các báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.267

Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với đơn vị trực thuộc tổ chức kinh doanh Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với đơn vị trực thuộc tổ chức kinh doanh Đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp

Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với đơn vị trực thuộc tổ chức kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 324

Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Mẫu nộp thuế

Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế Biểu mẫu kế toán

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.461
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán