Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN chính:

Link download Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 307

Mẫu số 14/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN tại đây

Mẫu số S08-DNN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S08-DNN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S08-DNN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.596

Thủ tục khai lệ phí trước bạ nhà, đất Thủ tục khai lệ phí trước bạ nhà, đất

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 470

Phiếu đề xuất xử lý đơn Phiếu đề xuất xử lý đơn

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147

Báo cáo công nợ phải thu Báo cáo công nợ phải thu Biểu mẫu kế toán

Báo cáo công nợ phải thu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.290

Thu nhập từ tiền lương, tiền công - Mẫu số 09A/PL-TNCN Thu nhập từ tiền lương, tiền công - Mẫu số 09A/PL-TNCN Mẫu khai thuế TNCN

Thu nhập từ tiền lương, tiền công - Mẫu số 09A/PL-TNCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 317
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán