Kỹ thuật lập trình Học ngôn ngữ lập trình

 • Đánh giá:
  (4★ | 36 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 715,4 KB
 • Lượt xem: 65.967
 • Lượt tải: 47.584
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Kỹ thuật lập trình - Học ngôn ngữ lập trình

Bộ tài liệu này hỗ trợ bạn đọc tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C với các thuật toán, cấu trúc dữ liệu giúp bạn có những có thể học tốt các môn lập trình khác sau này.

Nội dung chính bao gồm:

Chương 1. Đại cương về lập trình
Chương 2. Làm quen với ngôn ngữ C
Chương 3. Các thuật toán trên cấu trúc dữ liệu mảng
Chương 4. Con trỏ (pointer)
Chương 5. Các thuật toán trên cấu trúc danh sách liên kết (linked list)
Chương 6. Các thuật toán trên cấu trúc cây