Bài giảng Kinh tế học vi mô Tài liệu học môn kinh tế học vi mô

 • Đánh giá:
  (4★ | 38 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 842,3 KB
 • Lượt xem: 47.845
 • Lượt tải: 43.816
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: định dạng PPT

Giới thiệu

Bài giảng Kinh tế học vi mô - Tài liệu học môn kinh tế học vi mô

Bài giảng kinh tế học vi mô bao gồm những slide giới thiệu chung về môn học Kinh tế học vi mô, thông qua slide bài giảng này, các học viên sẽ nắm được những nội dung chính sau đây.

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học
Chương 2: Lý thuyết cung - cầu
Chương 3: Lý thuyết người tiêu dùng
Chương 4: Lý thuyết hành vi doanh nghiệp
Chương 5: Cấu trúc thị trường
Chương 6: Thị trường yếu tố lao động
Chương 7: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường