Dạy con làm giàu - tập 5 Sách dành cho kinh doanh

 • Đánh giá:
  (4★ | 13 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Lượt xem: 44.323
 • Lượt tải: 28.475
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Định dạng DOC

Giới thiệu

Dạy con làm giàu - tập 5 - Sách dành cho kinh doanh

Trong phần này bạn sẽ thấy sự khác nhau giữa lời nói giàu và lời nói nghèo, lời nói nhanh và lời nói chậm. Bạn sẽ biết làm thế nào để thay đổi tương lai tài chính bằng cách thay đổi lời nói bạn sử dụng và cách bạn suy nghĩ. Nếu bạn thay đổi lời nói của bạn và suy nghĩ theo cách người giàu, về hưu sớm và giàu sẽ trở nên dễ dàng.

Tải thêm Dạy con làm giàu - tập 1

Tải thêm Dạy con làm giàu - tập 2

Tải thêm Dạy con làm giàu - tập 3

Tải thêm Dạy con làm giàu - tập 4