Kinh tế vĩ mô

 • Đánh giá: (17 Đánh giá )
 • Phát hành: Ths Trần Thị Hòa
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,1 MB
 • Lượt xem: 33.849
 • Lượt tải: 26.306
 • Ngày xuất bản: 04/10/2013
 • Ngày cập nhật: 04/04/2014
 • Yêu cầu: Định dạng PDF

Giới thiệu

Kinh tế vĩ mô là một môn kinh tế cơ sở,đề cập đến các lý thuyết và các phương pháp phân tích sự vận động của các mối quan hệ kinh tế trên bình diện tổng thể nền kinh tế. Là môn khoa học nền tảng, cơ sở cho các khoa học kinh tế chuyên ngành khác.

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 4) - Ebook Giáo trình vi sinh vật học (Phần 4) - Ebook

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 4) - Ebook
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.135

9 dạng đề thì trắc nghiệm Đại Học môn Hoá - Ebook 9 dạng đề thì trắc nghiệm Đại Học môn Hoá - Ebook

9 dạng đề thì trắc nghiệm Đại Học môn Hoá - Ebook
 • Tài liệu gồm 9 Dạng đề thì trắc nghiệm Đại học môn Hóa học...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 2,3 MB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: trắc nghiệm đại học hóa học ebook
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.760

1001 câu hỏi trắc nghiệm vật lý - Ebook 1001 câu hỏi trắc nghiệm vật lý - Ebook

1001 câu hỏi trắc nghiệm vật lý - Ebook
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.095

Đề thi đáp án thi THPT các môn năm 2007 Đề thi đáp án thi THPT các môn năm 2007

Đề thi đáp án thi THPT các môn năm 2007
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.888

Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014 - ĐH Quốc Gia TP HCM Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014 - ĐH Quốc Gia TP HCM

Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014 - ĐH Quốc Gia TP HCM
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

Giáo trình báo chí truyền hình - Ebook Giáo trình báo chí truyền hình - Ebook

Giáo trình báo chí truyền hình - Ebook
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.582

Giáo Trình Giải Tích - Ebook Giáo Trình Giải Tích - Ebook

Giáo Trình Giải Tích - Ebook
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.813

Phương pháp phân tích Phổ nguyên tử - Ebook Phương pháp phân tích Phổ nguyên tử - Ebook

Phương pháp phân tích Phổ nguyên tử - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.427

Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.878

Kinh tế lượng - Ebook Kinh tế lượng - Ebook

Kinh tế lượng - Ebook
 • Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 4,6 MB
 • Yêu cầu: định dạng PPT
 • Tìm thêm: giáo trình học tập bài giảng kinh tế lượng kinh tế
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.809
Xem thêm Giáo dục - Học tập