Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu văn bản

 • Đánh giá: (9 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 407,9 KB
 • Lượt tải: 10.528
 • Ngày xuất bản: 11/10/2012
 • Ngày cập nhật: 26/10/2012

Giới thiệu

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

         Mẫu số: 01/BKNT
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
    ngày 24/12/2008 của  BTC

 

 

Người nộp thuế:..............................................................  Mã số thuế: ............................ 

Địa chỉ : ........................................................... Huyện..................... Tỉnh  .........................

Phần dành cho người nộp thay :

Người nộp thay:  ................................................................Mã số thuế: ...........................  

Địa chỉ :.... ........................................... ............. Huyện....................... Tỉnh  .....................  

Đề nghị KBNN (NH) (1)............................ trích TK số .......................  hoặc chuyển tiền mặt

Để nộp vào NSNN (hoặc) TK tạm thu số ......................  tại KBNN  ............................. 

Cơ quan quản lý thu : ......................  Mã số:.................  Tờ khai HQ, QĐ số:........  ngày .............. 

Loại hình XNK ......................................... (hoặc) Bảng kê biên lai số (2)............ ngày .................. 

 Ghi chú:

- (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham

gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế;

- (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai;

- (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

Quyết định về việc miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế Quyết định về việc miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Mẫu sổ sách kế toán

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.673

Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Biểu mẫu

Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 355

Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 277
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán