Mẫu biên bản nhận hồ sơ đấu giá Biểu mẫu Ngân hàng

Giới thiệu

Mẫu biên bản nhận hồ sơ đấu giá 

SỞ TƯ PHÁP ...............
TTDV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

BIÊN BẢN NHẬN HỒ SƠ

Tài sản (nhà số):

STT

Loại giấy tờ

Số lượng

Ghi chú

Bản chính

Bản sao

 

-       Giấy chứng nhận sở hữu nhà

-       Tờ khai chuyển dịch + bản nộp thuế trước bạ.

-       Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà.

-       Giấy phép hợp thức xây dựng.

-       Bản đồ hiện trạng vị trí đất.

-       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

-       Biên lai nộp tiền sử dụng đất.

-       Quyết định của Tòa án.

-       Biên bản kê biên, định giá tài sản.

-       Quyết định thi hành án.

-       Quyết định cưỡng chế thi hành án.

-       Quyết định bán tài sản để thi hành án.

-       Các giấy tờ liên quan khác.

-       v.v......

 

 

 

 

                                                                                   ........., ngày......tháng......năm.........

 Bên giao hồ sơ                                                                    Bên nhận hồ sơ

(ký tên, đóng dấu)                                                                  (ký tên, đóng dấu)

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Hợp đồng thỏa thuận vay nợ

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.681

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Mẫu thẻ thành viên Mẫu thẻ thành viên Dành cho lĩnh vực Ngân hàng

Mẫu thẻ thành viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11
Xem thêm Tín dụng - Ngân hàng