Mẫu đơn đặt hàng

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 3.459
 • Ngày xuất bản: 19/10/2013
 • Ngày cập nhật: 22/10/2013

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số: ........

Kính gửi:  Công ty .....................

Công ty ………………….có nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu.

Nội dung đặt hàng như sau:

STT

Tên mặt hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

Thời gian giao hàng:………………………………………….. …………………………........... 
………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 
………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 
Địa điểm giao hàng:………………………………………….. ……………………….........…… 
………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 
………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 
Phương thức thanh toán:

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.

                             ............., ngày .....tháng....... năm .......

                         Giám đốc công ty

Mẫu biên bản giao hàng Mẫu biên bản giao hàng

Mẫu biên bản giao hàng
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.789

Mẫu danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Mẫu danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

Mẫu danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.844
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh