Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài

Giới thiệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ....... KOREA TẠI HÀ NỘI
Số:……/2011/ ......KOREA INC
V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày.......tháng.....năm.....

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

 

Doanh nghiệp, tổ chức: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ...........KOREA INC TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ:......................................

Điện thoại:...............................

Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ................................

Cơ quan cấp: Sở Công thương – UBND thành phố Hà Nội Ngày cấp: 13/04/2011

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): đại diện cho................. KOREA INC Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cấp giấy phép lao động cho Ông (bà): KIM CHULHA Quốc tịch: Hàn Quốc

Ngày tháng năm sinh: ........................

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại thương - Đại học DaeGuKeimyung.

Chức danh công việc: Trưởng Văn Phòng Đại diện K2 KOREA INC tại Hà Nội

Thời gian làm việc từ ngày: ……/07/2011 đến ngày: ……./07/2014

Lý do ông (bà): ....................... làm việc tại Việt Nam: Trực tiếp Quản lý, điều hành hoạt động của VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ............KOREA INC TẠI HÀ NỘI.

 

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên quỹ đầu tư chứng khoán Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên quỹ đầu tư chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên quỹ đầu tư chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Biên bản định giá tài sản góp vốn Biên bản định giá tài sản góp vốn

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 167

Mẫu thẻ đặt hàng - Tiếng Anh Mẫu thẻ đặt hàng - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu thẻ đặt hàng - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 778

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Mẫu phân tích công việc - Job Analysis Mẫu phân tích công việc - Job Analysis

Mẫu phân tích công việc - Job Analysis
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh