Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 18 KB
 • Lượt tải: 1.869
 • Ngày xuất bản: 02/01/2013
 • Ngày cập nhật: 02/01/2013

Giới thiệu

……………………….

Số: ……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: .......................................................Ngân hàng:.......

Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………

Đơn vị:…………………………………………………………

Số tiền bằng số: ………………………………………………

Bằng chữ: ……………………………………………………

Lý do chi tiêu: …………………………………………………

Căn cứ vào hoá đơn số: …… ngày ….... tháng ……. năm …….

Tên tài khoản thụ hưởng:………………………………………

Tại Ngân hàng:………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Quyết định về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Quyết định về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 227

Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Bản cam kết thu nhập cá nhân - Mẫu số 23/CK-TNCN Bản cam kết thu nhập cá nhân - Mẫu số 23/CK-TNCN Mẫu khai thuế thu nhập cá nhân

Bản cam kết thu nhập cá nhân - Mẫu số 23/CK-TNCN
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.134

Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng Ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán