Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Giới thiệu

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán do nhà đầu tư đề nghị công ty chứng khoán/ngân hàng thực hiện việc tất toán tài khoản chứng khoán, bao gồm những nội dung: thông tin về chủ tài khoản, thông tin về số dư chứng khoán, thông tin về các quyền phát sinh, nội dung đề nghị tất toán tài khoản ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN 

Kính gửi: Công ty Chứng khoán/Ngân hàng………..

Họ tên khách hàng:

Số ĐKNSH*:…………….. ngày cấp* ………………. nơi cấp ……………………………..

Địa chỉ:.................................................................................................................

Số điện thoại:........................................................................................................

Là chủ tài khoản lưu ký chứng khoán như sau:

- Tài khoản tiền gửi số………………… tại ………………………………………………...

Số dư tiền mặt trên tài khoản:

- Tài khoản lưu ký số:

1. Số dư chứng khoán:

STT


Mã CK


Số lượng chứng khoán sở hữu
Tổng cộng

Ghi chú
CK giao dịch CK chờ giao dịch

Lưu ký thường
Lưu ký có điều kiện
chị k rõ đâu
Lưu ký có điều kiện
A. HNX
CK A…              
B. HOSE
CK B…              
C. UPCOM
CK C….              
D. TRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT
CK D….              
E. TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ
CK E….              

2. Các quyền phát sinh:

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:

Mã CK
Ngày
ĐKCC
Tỷ lệ thực hiện
Số lượng ck lưu ký tại ngày ĐKCC
Số lượng cổ phiếu được phân bổ
Cổ phiếu lẻ
Tiền quy đổi cổ phiếu lẻ
Ghi chú
A. HNX
CK A              
...              
B. HOSE
CK B              
...              

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Giấy ủy quyền (cá nhân) Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền (cá nhân)
 • Đánh giá: 174
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125.432

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.158

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.401

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 326

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Biểu mẫu công nhân viên chức

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.874

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu đơn đăng ký

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Mẫu hồ sơ

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165
Xem thêm Thủ tục hành chính