Mẫu giấy khai đăng ký xe Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy khai đăng ký xe trong trường hợp chủ xe đi đăng ký lại sau khi mua bán, đổi chủ hoặc thay đổi địa chỉ thường trú.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
---------***---------


BIỂN SỐ CŨ:……………

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

Họ và tên chủ xe:………………………………………….Năm sinh:…………..................…….

Nơi thường trú:……………………………………....................................................................

Số CMND (Hộ chiếu):…….........….….. cấp ngày……./…../….. tại:…………….....................

Có chiếc xe:………...........……….Nhãn hiệu:………………......…..Số loại…….....................

Loại xe:…............................Màu sơn:……….......……Năm sản xuất:…………………………

Tên động cơ:…………..........Dung tích:………..........……………Công suất………………….

Kích thước bao: - Dài:…….......…….m; Rộng:………….....….m; Cao………......……….…m;

Tự trọng:…………….........................……….kg;

Tải trọng: - Số chỗ ngồi:……............……..; đứng:……......…..….; nằm……………….…........

    -Hàng hoá:………...............…….kg;

Số máy:……………………….................……….. Số khung:…………….................….............

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên đây là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………..ngày…..tháng….năm200….

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC                                                                     CHỦ XE
       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

 

TRƯỞNG PHÒNG CSGT

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng Biểu mẫu hành chính

Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.759

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy Biểu mẫu dành cho sinh viên

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.635

Mẫu Giấy mượn xe Mẫu Giấy mượn xe Biểu mẫu hành chính

Mẫu Giấy mượn xe
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.096

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy, ô tô

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.904
Xem thêm Giao thông vận tải