Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 101,9 KB
 • Lượt tải: 5.132
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Sau khi 2 bên đồng ý thỏa thuận về việc cho mượn nhà ở để làm văn phòng, bạn cần thực hiện việc thỏa thuận đó bằng văn bản cụ thể. Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng cho mượn nhà ở đề bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở

Toàn bộ ngôi nhà số ……...............…

Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại địa chỉ:…………., chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN: (Bên A)

Ông :.................................................................. Sinh năm :............................................

CMND số :........................................................................................................................

Bà :..................................................................... Sinh năm :............................................

CMND số :........................................................................................................................

Thường trú :.....................................................................................................................

(Có giấy công nhận kết hôn kèm theo)

Bên A là chủ quyền…………..tại địa chỉ nêu trên theo giấy chứng nhận ………số: ngày ……… do UBND ….. cấp; Trước bạ ngày …………

BÊN MƯỢN: (Bên B)......................................................................................................

Văn phòng đại diện .....................................................................................................….

Đại diện bởi :....................................................................................................................

Bà : ....................................................................Sinh năm :.............................................

CMND số :........................................................................................................................

Thường trú :.....................................................................................................................

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ ngôi nhà số: ……..., có thực trạng theo Giấy chứng nhận……./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:...................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

- Thời hạn mượn: 02 (hai năm)

- Mục đích mượn: mượn nhà làm trụ sở Văn phòng đại diện công ty….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

a. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;

- Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.739

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hợp đồng xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.486

Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.870

Mẫu hợp đồng thuê khoán Mẫu hợp đồng thuê khoán Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng thuê khoán
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.306

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biều mẫu hành chính

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.082

Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.473

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.341

Hợp đồng dịch vụ tư vấn Hợp đồng dịch vụ tư vấn Biểu mẫu hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ tư vấn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.004

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 601
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý