Sơ yếu lý lịch Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 113,1 KB
 • Lượt tải: 118.816
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Con đường tìm kiếm việc làm của bạn thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn trước đó. Bản Sơ yếu lý lịch chính là viên gạch đặt nền móng cho quá trình tìm việc nên nó cần phải được chú trọng và hoàn thiện. 

Download.com.vn xin cung cấp tới người dùng mẫu Sơ yếu lý lịch theo chuẩn (Mẫu thường được bán trong các túi Sơ yếu lý lịch). Bạn có thể sử dụng mẫu này để in ra hoặc điền rồi in ra để sử dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên: ..........................................................................Nam, nữ:......................

Sinh ngày..........tháng...........năm..............

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:..............................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Chứng minh thư nhân dân số:.................................Nơi cấp:......................................

Ngày............................................tháng.................................năm............................

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng...........................Di động...........................................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:.................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

 

 

Số hiệu:..................................
Ký hiệu:..................................

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.012

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.040
Xem thêm Việc làm - Nhân sự