Tài chính doanh nghiệp

 • Đánh giá: (11 Đánh giá )
 • Phát hành: ĐHDL Phương Đông
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Lượt xem: 51.689
 • Lượt tải: 33.905
 • Ngày xuất bản: 09/09/2013
 • Ngày cập nhật: 03/04/2014
 • Yêu cầu: Định dạng PPT và XLS

Giới thiệu

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp, bài tập về TCDN thực hiện trên EXCEL.

Chương 1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Chương 2. Giá trị theo thời gian của tiền và những ứng dụng

Chương 3. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Chương 4. Vốn và tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp

Chương 5. Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy tài chính và cơ cấu vốn của DN

Chương 6. Quản trị vốn cố định

Chương 7. Quản trị vốn lưu động

Sự khốn cùng của triết học - Epub Sự khốn cùng của triết học - Epub Đọc sách ebooks trên thiết bị di động

Sự khốn cùng của triết học - Epub
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211

Kinh tế học gia đình - Epub Kinh tế học gia đình - Epub Sách kinh tế học gia đình

Kinh tế học gia đình - Epub
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178

Bí quyết cho một thông điệp quảng cáo hay - Ebook Bí quyết cho một thông điệp quảng cáo hay - Ebook

Bí quyết cho một thông điệp quảng cáo hay - Ebook
 • Phát hành: bwportal
 • Các nhà tiếp thị kinh doanh ngày nay sử dụng đủ loại chiến lược khác nhau với mục đích nâng cao hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 5,4 KB
 • Yêu cầu: định dạng DOC
 • Tìm thêm: thông điệp quảng cáo quảng cáo hay bí quyết
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.061

Nghề bán hàng và quản trị bán hàng Nghề bán hàng và quản trị bán hàng

Nghề bán hàng và quản trị bán hàng
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.423

Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan

Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.932

Phương pháp để gà đẻ tốt trong mùa nóng Phương pháp để gà đẻ tốt trong mùa nóng

Phương pháp để gà đẻ tốt trong mùa nóng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 244

10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng - Ebook 10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng - Ebook

10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng - Ebook
 • Phát hành: Nguyễn Văn Tiếng
 • Một số nghiên cứu về kỹ năng và tính cách của các chuyên gia bán hàng chuyên nghiệp đã cho thấy rằng, ít nhất có 10 phẩm chất quan trọng để tạo nên một người bán hàng cừ khôi.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 175,7 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: kinh tế kinh doanh bán hàng phẩm chất chuyên gia
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.740

Khác biệt hay là chết Khác biệt hay là chết Ebook định dạng EPUB/PRC

Khác biệt hay là chết
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.024

Cẩm nang ứng dụng Thương mại Điện tử Cẩm nang ứng dụng Thương mại Điện tử Ebook tiếng Việt

Cẩm nang ứng dụng Thương mại Điện tử
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.507

Bài toán thoát nghèo của nông dân - Ebook Bài toán thoát nghèo của nông dân - Ebook

Bài toán thoát nghèo của nông dân - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.596
Xem thêm Kinh tế - Xã hội