Bảng chấm công nhân viên Template Bảng chấm công nhân viên

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Bảng chấm công nhân viên chính:

 • Xếp hạng: (3 Vote )
 • Phát hành: Microsoft
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 71,1 KB
 • Ngày Update: 07/03/2013
 • Lượt Download: 7.297
 • Tương thích: Windows XP/Vista/7/8

Công cụ theo dõi trực quan này sẽ cho phép bạn nhanh chóng theo dõi ngày công của từng nhân viên. Xem thêm các thông tin về Bảng chấm công nhân viên tại đây

Báo cáo quản trị tri thức Báo cáo quản trị tri thức Template Báo cáo quản trị tri thức

Báo cáo quản trị tri thức
 • Phát hành: Microsoft
 • Giám sát hoạt động quản lý hệ thống kiến thức với mẫu này, theo dõi nội dung, chi phí và thống kê sử dụng. Bạn có thể dễ dàng cập nhật thông tin về việc quản trị tri thức trong doanh nghiệp dựa trên mẫu báo cáo này.
 • windows
 • Dung lượng: 574 KB
 • Tìm thêm: template download template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Giấy chứng nhận cảm ơn học viên Giấy chứng nhận cảm ơn học viên Template Giấy chứng nhận cảm ơn học viên

Giấy chứng nhận cảm ơn học viên
 • Phát hành: Microsoft
 • Ghi nhận và khen thưởng một sinh viên trẻ vì thành tích tốt bằng cách sử dụng mẫu giấy khen này. Làm nổi bật tên người nhận có thể tùy chỉnh và một chủ đề học thuật.
 • windows
 • Dung lượng: 365 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 392

Bảng kiểm kê thiết bị nhân viên Bảng kiểm kê thiết bị nhân viên Template Bảng kiểm kê thiết bị nhân viên

Bảng kiểm kê thiết bị nhân viên
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu kiểm kê này theo dõi các thiết bị, ai được giao những thiết bị này và trong thời gian bao lâu. Định dạng có điều kiện cho phép bạn dễ dàng xem được những nhân viên nào có thể cần nâng cấp dựa trên những khoảng thời gian xác định. Rất hữu ích!
 • windows
 • Dung lượng: 50,2 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 201

Sổ cái tài khoản chữ T Sổ cái tài khoản chữ T Template Sổ cái tài khoản chữ T

Sổ cái tài khoản chữ T
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng sổ cái kế toán cơ bản này để đảm bảo các khoản ghi nợ và ghi có của bạn vẫn được cân đối. Các định dạng có điều kiện cho phép bạn dễ dàng nhận ra những giao dịch không cân, cho dù bạn có nhiều bút toán.
 • windows
 • Dung lượng: 39,3 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.288

Album hình tốt nghiệp màu đen Album hình tốt nghiệp màu đen Template Album hình tốt nghiệp màu đen

Album hình tốt nghiệp màu đen
 • Phát hành: Microsoft
 • Tạo một album hình tốt nghiệp hay đoàn tụ bằng mẫu bản trình bày PowerPoint này, có nền đen, định dạng màn hình rộng (16x9) và nhiều bố trí hình ảnh đa dạng.
 • windows
 • Dung lượng: 293 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96
Xem thêm Mẫu Office