Bảng chấm công nhân viên Template Bảng chấm công nhân viên

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Bảng chấm công nhân viên chính:

 • Xếp hạng: (4 Vote )
 • Phát hành: Microsoft
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 71,1 KB
 • Ngày Update: 07/03/2013
 • Lượt Download: 7.700
 • Tương thích: Windows XP/Vista/7/8

Công cụ theo dõi trực quan này sẽ cho phép bạn nhanh chóng theo dõi ngày công của từng nhân viên. Xem thêm các thông tin về Bảng chấm công nhân viên tại đây

Lịch biểu hàng ngày Lịch biểu hàng ngày Template Lịch biểu hàng ngày

Lịch biểu hàng ngày
 • Phát hành: Mingsoft
 • Mẫu này cho phép một gia đình theo dõi các nhiệm vụ hàng ngày của mỗi thành viên.
 • windows
 • Dung lượng: 53,6 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.187

Báo cáo quỹ phi lợi nhuận Báo cáo quỹ phi lợi nhuận Template Báo cáo quỹ phi lợi nhuận

Báo cáo quỹ phi lợi nhuận
 • Phát hành: Microsoft
 • Nhập chi phí gây quỹ và các khoản thu của bạn trong mẫu này và tổng số sẽ được tính cho bạn và thể hiện trong biểu đồ để dễ dàng đánh giá sự thành công của sự kiện của bạn.
 • windows
 • Dung lượng: 56,6 KB
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Lịch biểu bài tập về nhà Lịch biểu bài tập về nhà Template Lịch biểu bài tập về nhà

Lịch biểu bài tập về nhà
 • Phát hành: Microsoft
 • Một sinh viên có thể sử dụng mẫu lịch biểu này để tổ chức và theo dõi các bài tập về nhà trong các lớp học khác nhau. Bấm vào Tuần Mới và Excel sẽ tự động tạo ra một tab lịch biểu mới sẵn sàng cho bạn nhập liệu vào.
 • windows
 • Dung lượng: 51,9 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/Server 2012
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 144

Sổ chi phiếu Sổ chi phiếu Template Sổ chi phiếu

Sổ chi phiếu
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng sổ chi phiếu điện tử này để ghi lại các khoản thanh toán, mua sắm, đặt cọc và bất kỳ khoản lợi tức nào bạn kiếm được trong tài khoản séc của bạn. Và trên hết, sổ chi phiếu này giúp giữ số dư hiện thời cho bạn.
 • windows
 • Dung lượng: 39,4 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 231

Lịch bài tập hàng tuần Lịch bài tập hàng tuần Template Lịch bài tập hàng tuần

Lịch bài tập hàng tuần
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi bài tập về nhà cho tất cả lớp học của bạn bằng cách dùng mẫu lịch bài tập hàng tuần này.
 • windows
 • Dung lượng: 50,3 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55
Xem thêm Mẫu Office