Báo cáo sinh viên Template báo cáo sinh viên

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Báo cáo sinh viên chính:

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Microsoft
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 617 KB
 • Ngày Update: 05/02/2013
 • Lượt Download: 5.779
 • Tương thích: Windows XP/Vista/7/8

Hãy sử dụng mẫu báo cáo sinh viên này cho báo cáo sách, khóa luận hay các báo cáo cơ bản ở trường khác của bạn. Xem thêm các thông tin về Báo cáo sinh viên tại đây

Tính toán tiền lương Tính toán tiền lương Template Tính toán tiền lương

Tính toán tiền lương
 • Phát hành: Microsoft
 • Lập bảng các khoản khấu trừ nhân viên và thông tin, tính toán biên chế, và in ra phiếu thanh toán cho mỗi nhân viên trong công ty của bạn với các mẫu này.
 • windows
 • Dung lượng: 31,7 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.295

Theo dõi chấm công nhân viên Theo dõi chấm công nhân viên Template Theo dõi chấm công nhân viên

Theo dõi chấm công nhân viên
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng mẫu này để theo dõi các báo cáo về thời gian nhân viên làm việc của bạn trong bất kỳ năm nào. Có thể được tùy chỉnh, màu sắc được mã hóa, theo dõi hàng tháng.
 • windows
 • Dung lượng: 115 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.357

Phân tích chi phí hoạt động Phân tích chi phí hoạt động Template Phân tích chi phí hoạt động

Phân tích chi phí hoạt động
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này được thiết kế để giúp bạn tạo ra một báo cáo phân tích chi phí hoạt động cho thấy khoản mục chi phí quan trọng từ lợi nhuận của công ty bạn và tuyên bố mất hơn năm tài chính của bạn và so sánh chi phí thực tế để chi phí ngân sách để tạo ra một bản báo cáo không đúng và một biểu đồ so sánh.
 • windows
 • Dung lượng: 118,5 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 745

Bản trình bày thiên nhiên sinh động Bản trình bày thiên nhiên sinh động Template Bản trình bày thiên nhiên sinh động

Bản trình bày thiên nhiên sinh động
 • Phát hành: Microsoft
 • Hưởng ứng hành trình xanh với mẫu có màu sắc và ảnh bản chiếu tiêu đề lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Mẫu này phù hợp cho các bản trình bày về bảo tồn, sinh thái học hay môi trường, nhưng thiết kế trung tính của nó có thể dùng cho kinh doanh và cả các bối cảnh khác
 • windows
 • Dung lượng: 608 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 656

Tính giá trị hiện tại thuần của dòng tiền Tính giá trị hiện tại thuần của dòng tiền Template Tính giá trị hiện tại thuần của dòng tiền

Tính giá trị hiện tại thuần của dòng tiền
 • Phát hành: Microsoft
 • Bằng cách sử dụng mẫu này, các nhà phân tích tài chính có thể đánh giá tác động dự kiến ​​vốn ngân sách của một dự án trên tình hình tài chính của một công ty.
 • windows
 • Dung lượng: 83 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: template download template tải template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 181
Xem thêm Mẫu Office